Hakkımızda

Amacımız

Kurumsal Risk Yönetimi Derneği, Türkiye’de risk yönetimi konusunda finans dışı sektörlerde faaliyet gösteren tüm profesyonelleri aynı çatı altında toplayarak;

* Risk yönetimi, sigorta ve ilgili kavramların etkin ve yaygın bir şekilde uygulanabilir hale gelmesini sağlayarak kurumların performansını güçlendirme,

* Ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunma,

* Mesleki işbirliğini ve bilinirliği arttırma

hedeflerinden yola çıkarak 28 Nisan 2009 tarihi itibariyle kurulmuş bulunmaktadır.
 

Faaliyet Alanımız

Yola çıkarken hedeflediği amaçları gerçekleştirmek adına Kurumsal Risk Yönetimi Derneği aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapmaktadır;

* Türkiye’de risk ve sigorta yönetimi ve ilgili faaliyetlerin düzenlenmesine, niteliklerinin yükseltilerek belirli bir standarda kavuşturulmasına ve pratikte uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

* Üyelerinin yetiştirilmeleri ve mesleki gelişmeleri ile ilgili eğitim programları, kurslar, seminerler, sempozyumlar ve konferanslar düzenlemek veya bu tür girişimlere katkıda bulunmak,

* Dernek içinde oluşturulacak alt komiteler ya da uzman grupları aracılığıyla amaç ve çalışma konularında araştırma, inceleme ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri saptamak, araştırma ve geliştirme merkezleri kurmak, bilgi bankası oluşturmak, amaç ve hizmet konuları ile ilgili gelir getirici projeler hazırlamak ve uygulamak.


 

Misyonumuz

Kurumsal Risk Yönetimi olgusunun tüm finans dışı sektörlerde oluşturulmasını, sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayarak, globalleşen ve sürekli değişim içerisinde bulunduğumuz ortamda yalnızca finansal değil, finansal olmayan (hukuksal, itibar, insan kaynakları vb.) konularda en güncel olayların araştırılarak elde edilen risk ve fırsatların iyileştirilmesi konusunda bilgi paylaşımı yaratacak bir platform oluşturmaktır.

Vizyonumuz

Türkiye’de risk yönetimi konusunda finans dışı sektörlerde faaliyet gösteren tüm profesyonelleri aynı çatı altında toplayarak mesleki işbirliğini ve bilinirliği arttırmak, risk yönetimi, sigorta ve ilgili kavramların etkin ve yaygın bir şekilde uygulanabilir hale gelmesini sağlayarak kurumların performansını güçlendirmek ve bu sayede ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Kurumsal Risk Yönetim Derneği, 1974 yılında kurulan ve 4000’i aşkın bireysel üyesi bulunan FERMA – Federation of European Risk Management Associations’ a Ekim 2009 itibariyle üye olmuş bulunmaktadır. Derneğimiz bu üyelikle, Avrupa’da Risk Yönetimi ve Sigorta faaliyetlerine yönelik ortak bir kültürün oluşturulmasını, risk yönetimine yönelik uygulamaların geliştirilmesini ve profesyoneller için bu alanda uluslararası bir referans olmayı amaçlamaktadır. Kurumsal Risk Yönetimi Derneği’nin Federation of European Risk Management Associations’a üyeliği, Avrupa ülkelerinde benzer vizyon ile faaliyet gösteren kurumlar arasında deneyim ve bilgi paylaşımı sağlanması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca, Kurumsal Risk Yönetimi Derneği, bu üyelik ile her ülkeden yalnızca bir derneğin yer aldığı uluslararası bir platformda ülkemizi temsil etme imkanını bulacaktır.

Yönetim Kurulumuz

Serdar
Öngün

Yönetim Kurulu Başkanı

Anıl
Erkan

Y.K Başkan Yardımcısı

Sevgi Ç.
Özyılmaz

Yönetim Kurulu Üyesi

Sevgin Z.
Eke

Yönetim Kurulu Üyesi

Özge
Güngör

Yönetim Kurulu Üyesi

Tevfik
Erdengi

Yönetim Kurulu Üyesi

Cem
Öztürk

Yönetim Kurulu Üyesi

Bora

Akdoğanlar

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat
Güsar

Y.K Başkan Yardımcısı

Tüzük

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast